Obvestila

Arhiv novic
Vzdrževanje sistemov tehničnega varovanje


Vsi električni elementi so občutljivi na vplive iz okolice, zato je njihovo redno vzdrževanje eden temeljnih pogojev zanesljivega, dolgotrajnega in nemotenega delovanja. V družbi Varnost Vič za redno vzdrževanje sistemov tehničnega varovanja skrbimo na temelju pogodbe o vzdrževanju ali pogodbe o podaljšani garanciji.

Licence
Zakon o zasebnem varovanju

Hitri kontakt

Varnost Vič d.d., Koprska 94, Ljubljana, je družba z dolgoletno tradicijo na področju varovanja premoženja in trenutno zaposluje 150 delavcev - varnostnikov.

Na slovenskem tržišču samostojno deluje od leta 1991, ko se je v skladu z novo zakonodajo organizirala kot podjetje v družbeni lasti in nato v letu 1995 kot delniška družba...
več o podjetju

 
 
 
 
 

Varnost Vič d.d., Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana, T: 01/25 68 874, F: 01/25 66 185, E: varnost.vic@siol.net

 
 

Varnost Vič :: fizično varovanje, tehnično varovanje, prevoz denarja, varovanje denarja, načrtovanje, vzdrževanje sistemov