FIZIČNO VAROVANJE

Domov  >  Fizično varovanje
Fizično varovanje
Fizično varovanje je osnovna storitev varovanja, ki jo zagotavljamo s prisotnostjo licenciranega varnostnega osebja pri varovanju oseb, objektov ali premoženja. Obsega tudi izvajanje varnostnih obhodov, intervencijsko službo in najbolj zahtevne varnostno receptorske službe.
Pogosta vprašanja
Fizično varovanje je primerno za podjetja, ustanove, pravne osebe, ki poleg tehničnega varovanja potrebujejo še varnostno osebje, ki skrbi za obhode, identifikacijo obiskovalcev in upoštevanje hišnega reda in navodil ob vstopu v tak objekt.
Fizično varovanje ljudi in premoženja je vrsta varovanja, ki zahteva fizično prisotnost varnostnika, ki ima opravljeno licenco za opravljanje varovanja, ter izvaja naloge varovanja v skladu Zakonom o zasebnem varovanju, kot so varnostno-receptorska dela v objektih pravnih oseb, javnih zavodih, izobraževalnih ustanovah, varovanje na prireditvah, ipd.
Varnost Vič © 2023 I Vse pravice zadržene
cross